Αθλητισμός

Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός στην Αθήνα θεωρούνταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο αθλητισμός χρησιμοποιούνταν για την στρατιωτική εκπαίδευση.

Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά (δίνοντας έμφαση στις λέξεις) «κοινωνικό» και «πολιτισμικός» θα δούμε ότι η σύνδεσή τους (καθώς και η προέκτασή τους) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σχέσεις των ανθρώπων που αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνίας. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που ορίζουν την πρόοδο και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Οι άνθρωποι είναι αυτοί (με σωστή διατήρηση των φυσικών πόρων) που μπορούν να δημιουργήσουν τις δομές για ένα καλύτερο μέλλον και μια εύγευστη ζωή. Άλλωστε, ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό που αγαπά τη συντροφιά άλλων ανθρώπων. Ο αθλητισμός φέρνει κοντά πολλές ομάδες ανθρώπων (με αποκορύφωμα την Ολυμπιάδα) που καλλιεργούν ευγενικά το φίλαθλο και συναγωνιστικό πνεύμα που πρέπει να είναι ακέραια απαλλαγμένο από κάθε είδους φανατισμό και εκδηλώσεις βίας.

Η δημιουργία, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβητηρίων και γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων του νησιού της Κέρκυρας και ιδιαίτερα των νέων. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού,  η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για την συμμετοχή και άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού, διατήρησης και προβολής της αθλητικής παράδοσης. Σκοπός του Δ.Ο.Π.Α.Π. Κέρκυρας είναι να υλοποιηθούν (πάντα σε συνεργασία με κρατικούς, σωματειακούς, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς) οι ανωτέρω στόχοι που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξύψωση του αθλητικού φρονήματος των κατοίκων του νησιού.