Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ενεργών πολιτών αλλά και εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Το 2008 εντάχθηκε στο Μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 48/2008. Αποτελεί μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων καθώς επίσης και του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Από την ίδρυση της Εθελοντικής Ομάδας και μέχρι σήμερα, τα μέλη της έλαβαν και λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδεύσεις για θέματα πυρόσβεσης, δασοπυρόσβεσης και γενικότερα σε θέματα πολιτικής προστασίας (σεισμοί, πλημμύρες, πρώτες βοήθειες, οργάνωση καταυλισμών για θύματα καταστροφών κλπ).

Η Εθελοντική Ομάδα αποτελεί ένωση εθελοντών που σκοπό έχουν να συνδράμουν στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας καθώς και στην ενεργή παρέμβαση αποτροπής και καταστολής καταστροφών από δασικές πυρκαγιές, την αντιμετώπιση άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμοί, ζημίες από ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ), καθώς επίσης και τον καθαρισμό – αναδασώσεις των καμμένων εκτάσεων και την προστασία του δάσους γενικότερα.