“Ένας άνθρωπος πρέπει να κρατάει στη σοφίτα του μικρού μυαλού του εκείνα τα πράγματα που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει και τα υπόλοιπα να τα πετάξει στη βιβλιοθήκη του, απ’ όπου μπορεί να τα πάρει όποτε τα χρειαστεί.” Arthur Conan Doyle (Άγγλος συγγραφέας), 1859-1930

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει σε κάθε τοπική κοινωνία το “παλάτι” εκείνο που ο πλούτος του είναι απεριόριστος. Πλούτος όμως που μοιράζεται εξίσου σε κάθε πολίτη της κοινωνίας αυτής.

Η Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, τοποθετημένη σε έναν εξαιρετικό χώρο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στους κατοίκους του νησιού της Κέρκυρας – αλλά και στους πολυάριθμους επισκέπτες – τον πλούτο γνώσης που κατέχει.

Στην προσπάθεια αυτή, εμφανίζονται, ίδίως τα τελευταία χρόνια σημαντικά προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στους στόχους που κάθε φορά η εκάστοτε Βιβλιοθήκη θέτει για διάχυση της γνώσης.