Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ενεργών πολιτών αλλά και εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Το 2008 εντάχθηκε στο Μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας...