Περιβάλλον

Ο όρος περιβάλλον αναφέρεται σε οτιδήποτε περιβάλλει κάποιο αντικείμενο. Έτσι το περιβάλλον ενός έμβιου οργανισμού είναι η κοντινή ή μακρινή σε αυτόν περιοχή, που ασκεί άμεσα επιρροή στον ίδιο και στις συνθήκες διαβίωσής του. Στις θετικές και φυσικές επιστήμες, καθώς και στις επιστήμες μηχανικών, ένα σύστημα είναι το τμήμα του κόσμου που μελετάται και περιβάλλον είναι οτιδήποτε έξω από τα όρια αυτού. Μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος μπορούν να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές ύλης, ενέργειας ή πληροφορίας.

Στην τέχνη, το περιβάλλον αποτελεί κινητήριο μοχλό και μούσα εμπνέοντας τους ζωγράφους ή τους ποιητές. Σε όλες τις μορφές της τέχνης αποτελεί έμπνευση και οι καλές τέχνες φανερώνουν την επιρροή όπου ασκεί σε όλους τους καλλιτέχνες με όποιο είδος τέχνης κι αν ασχολούνται. Ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον δημιουργεί μουσική, ζωγραφική, ποίηση, γλυπτική, χορό, τραγούδι, θέατρο, αλλά και όλες οι άλλες μορφές τέχνης έχουν άμεση έμπνευση από το περιβάλλον.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων στη διαχείριση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης, η μελέτη για την προστασία έναντι φυσικών καταστροφών και την αντισεισμική προστασία. Η ενίσχυση του εθελοντισμού και των εθελοντικών ομάδων που έχουν κοινούς στόχους στη διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών ο Δ.Ο.Π.Α.Π. Κέρκυρας μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες, να συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη, να συντονίζει και να συνδιοργανώνει δραστηριότητες με άλλους φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επιπλέον στόχο την απόκτηση και βελτίωση των εμπειριών από την εξέλιξη των τεχνών και της επιστήμης και την διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι της Κέρκυρας πρέπει να έχουν (και να προφυλλάσουν ) σαν «κόρη οφθαλμού» το νησί όπου οι φυσικές ομορφιές του αποτελούν πηγή έμπνευσης (και όχι μόνο) και η έκφραση «μητέρα γη» πρέπει να αποτελεί (και να αποτελέσει μελλοντικά) δροσοσταλίδα χαράς στις καρδιές τους.