ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα 2/12/2020 (ΣΥ.Π.Α.Π.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Π. 1283 Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ: 2661081146,Fax:2661047837 Email:[email protected] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ KLAVINOVA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                            Κέρκυρα 19/10/2020 (ΣΥ.Π.Α.Π.)  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                               Α.Π.  1086 Φαληράκι,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                            Κέρκυρα 19/10/2020 (ΣΥ.Π.Α.Π.)  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                               Α.Π.  1084 Φαληράκι,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                            Κέρκυρα 19/10/2020 (ΣΥ.Π.Α.Π.)  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                               Α.Π.  1083 Φαληράκι,...

ΠΡΟΚΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ΣΥ.Π.Α.Π)                                      Κέρκυρα  19-10-2020 Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος                                              Α.Π. 1080 Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ: 2661081146...