Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                            Κέρκυρα 19/10/2020 (ΣΥ.Π.Α.Π.)  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                               Α.Π.  1083 Φαληράκι,...

ΠΡΟΚΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ΣΥ.Π.Α.Π)                                      Κέρκυρα  19-10-2020 Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος                                              Α.Π. 1080 Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ: 2661081146...

Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 24- 9-2020 ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Π. 910 Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ: 2661081146 Email:[email protected] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τίτλος Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Καλλιτεχνικές...

Διακύρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

ΚΕΡΚΥΡΑ 23/9/2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ως προς το Κ.Α. Προϋπολογισμού & την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 11- 9-2020 Φαληράκι, Κέρκυρα Α.Π. 858 Τηλ:...

Καλλιτεχνικές υπηρεσίες διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών μουσικών Συνόλων του ΔΟΠΑΠ (Φιλαρμονικές Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίων και Χορωδίες San Giacomo και παιδική.

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ Ο Π Α Π Κ έ ρ κ υ ρ α ς Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 για την υπηρεσία με τίτλο «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων μουσικών - καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα Φιλ/κές και Χορωδίες) και...

Προκύρηξη πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πρόσληψη τριάντα (30) μουσικών, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά ΩδείαΦαιάκων & Λευκίμμης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Διακήρυξη Διαγωνισμού Φιλαρμονικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/8/2018 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:915 Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ – Fax : 2661081146 Email:[email protected] Τίτλος Συνοπτικού Διαγωνισμού:...

Διακήρυξη Διαγωνισμού Χορωδιών

Τίτλος  Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των  αναγκών των Δημοτικών Χορωδιών San Giacomo, Δημόδοκος και της Παιδικής – Νεανικής»   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Πρόεδρος του...